Trusthub

Trusthub - zaufanie, uczciwość
i doświadczenie są kluczem do spokojnego życia … wspólnie możemy wszystko!
Trusthub - to przestrzeń która zjednoczyła solidnych, skutecznych ludzi biznesu połączonych wspólnymi wartościami, pasjami i zainteresowaniami!


KONGRES TRUST-HUB
5 - 8 PAŹDZIERNIK 2023
KRAKÓW HILTON

Trusthub to przede wszystkim grupa ludzi, których połączyła potrzeba stworzenia przestrzeni do realizacji wspólnych pasji, dzielenia się życiowym i biznesowym doświadczeniem, inspirowania się do działania. Tworzymy prawie 100 osobowy zamknięty klub, który spotyka się przy okazji realizowanych wspólnie wyjazdów, konferencji, wydarzeń sportowych. Wstąpić do klubu można jedynie na zaproszenie któregoś z obecnych członków.